جا مدارکی مناسب برای ماکسیما

12584512
موجود
0تومان
جا مدارکی ماکسیما به علت فشار وارده از طرف فنرهای قطعه خیلی سریع مستهلک شده و باعث شکستن قاب می شود لذا توصیه می گردد حتما از کالا جا مدارکی ساخت نیسان موتور که فابریک ماکسیما می باشد استفاده نمایید.